Dobrovolníci

Stačí vždy pár hodin měsíčně nebo týdně!!

Máte chuť a energii zpříjemnit volný čas seniorům v našem zařízení? V tom případě hledáme právě Vás!

V současné době realizujeme dobrovolnický program, jehož posláním je pomoci seniorům překonat samotu a vyplnit jejich volný čas. Způsobů uplatňování dobrovolnické činnosti je mnoho. Vždy záleží na dohodě mezi dobrovolníkem, uživatelem a personálem. Nejedná se však o žádné náročné úkoly.

Informace pro dobrovolníky

Co je dobrovolnictví?

Základem dobrovolnictví je dobrá vůle, empatie a chuť pomáhat druhým. O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně druhým a nežádá za to žádnou finanční náhradu.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. Je to člověk s rozvinutým citem pro potřeby svého okolí, který se zajímá o dění kolem sebe a chce se do něj zapojit.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Všichni zodpovědní a upřímní občané starší 15ti let, různého vzdělání, vyznání či zálib.

Co mohou dobrovolníci v našem zařízení vykonávat?

 • povídat si se seniory
 • předčítat jim z knih, novin a časopisů
 • hrát s nimi společenské hry, vytvářet soutěže, besedy, přednášky
 • doprovázet je na vycházky, výlety či kulturní akce mimo zařízení
 • provádět různé zájmové aktivity (zpěv, ruční práce, tanec, malování, aranžování, práci na PC, atd.)
 • pomáhat při kulturních akcích v zařízení (koncerty, zábavy)
 • pomáhat při naplňování duchovních potřeb uživatelů
 • atd.

Jaké jsou výhody dobrovolnické činnosti?

 • smysluplné využití volného času
 • dobrý pocit
 • nové zkušenosti a zážitky
 • využití svých dovedností
 • získání nových kontaktů
 • účast na výletech s uživateli
 • atd.

Jak probíhá výběr dobrovolníka a jeho zapojení do organizace?

 1. nejprve si koordinátor (sociální pracovnice) naplánuje se zájemcem o dobrovolnickou činnost schůzku, seznámí ho s prostředím domova seniorů a domluví se na konkrétní vykonávané činnosti;
 2. dojde k sepsání Dohody o dobrovolnické činnosti mezi dobrovolníkem a Domovem seniorů a k proškolení dobrovolníka;
 3. dobrovolník bude seznámen s uživateli a zapojen do dobrovolnické činnosti.

V případě zájmu kontaktujte

top