Jak požádat o službu

Podmínky přijetí

  1. K přijetí do Domova seniorů Vojkov je třeba vyplnit dva dokumenty - žádost o poskytnutí sociální služby a souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Vyplněnou žádost o poskytnutí sociální služby je možné doručit osobně, nebo zaslat poštou či mailem na adresu našeho Domova.
  3. Jednání se zájemcem o službu provádí sociální pracovnice. V průběhu jednání jsou poskytnuty veškeré potřebné informace a provedena prohlídka Domova.
  4. Každému zájemci o službu jsou sociální pracovnicí přiděleny podle následujících kritérií body, které rozhodují o pořadí přijetí.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
25. 04. 2024 Žádost o poskytnutí socilální služby v DS a DZR .docx 49 kB Stáhnout
21. 03. 2022 Souhlas se zpracováním osobních údajů .pdf 197 kB Stáhnout
top